Allergier

Allergi är en reaktion mot ett ämne som egentligen inte är farligt, men som immunförsvaret ändå bekämpar. Besvären visar sig oftast i ögonen, näsan, luftvägarna, huden och magen. Pollen, pälsdjur, kvalster, nickel, konserveringsmedel eller parfymämnen är vanliga saker som många är allergiska mot.

Varför blir man allergisk?

  • Immunförsvaret reagerar starkt på ett visst ämne, som egentligen inte är farligt för kroppen. De ämnen som framkallar allergiska reaktioner kallas allergen, och de kan finnas i mycket små mängder i de allra flesta miljöer. Allergi kan beskrivas som en felprogrammering av immunförsvaret, som egentligen har till uppgift att skydda oss mot bakterier, virus och parasiter.

  • Ärftligheten är viktig när det gäller den typ av allergi som orsakar astma, allergisk snuva och böjveckseksem. Om man har någon i familjen som är allergisk, är det ungefär 25 procents risk att man själv blir allergisk. Om båda föräldrarna är allergiska kan risken vara mellan 50 och 70 procent. Kontaktallergi, som orsakar eksem, är en annan typ av allergi där ärftligheten inte har någon betydelse.

  • Exponering , det vill säga hur mycket kontakt man har med ett visst ämne, har betydelse både för risken att bli allergisk och risken för att få besvär av sin allergi. Om man har blivit allergisk mot ett visst ämne, kan besvären bli värre om man ofta utsätts för det man är allergisk mot.

En form av överkänslighet

Kroppen kan även reagera på liknande sätt av andra anledningar och utan att man är allergisk. Då kallas det annan överkänslighet och kan gälla känslighet mot till exempel födoämnen eller läkemedel. Ett symtom som liknar en allergisk reaktion behöver alltså inte vara orsakad av en allergi. Ett samlingsnamn för alla dessa reaktioner, både allergiska och icke-allergiska är överkänslighet.

Kan man bli frisk?

Astma, allergisk snuva och eksem kan behandlas med mediciner och genom att förebygga så att besvären inte bryter ut. När man väl har fått en allergisjukdom går den inte att bota helt, men om man inte utsätts för det man är allergisk mot kan man vara utan besvär.

Vad ska man göra för att skydda sig?

Det beror på vilken typ av allergi man har, hur allvarlig och mot vilka ämnen.

Viktigt är att utreda vad besvären beror på, för att kunna lindra och förebygga symtom. Genom kunskap om hur allergin fungerar och vad man kan göra för att skydda sig, kan man undvika att få besvär.

Symtom

De vanligaste reaktionerna vid allergi är eksem, astma, allergisk snuva (rinit) och nässelutslag (urtikaria). Sådana symtom kan också uppstå utan att en allergi är inblandad. Då beror de på en annan form av överkänslighet.

Mer om symtomen vid allergi och överkänslighet kan du läsa under Eksem och Astma.