Astma

Ordet astma betyder "andnöd".

Astma är en inflammation i luftrören som kan orsakas av allergi mot olika ämnen, s.k. allergisk astma.

Inflammationen kan också vara en följd av luftvägsinfektion eller att man utsatt sig för irriterande ämnen, s.k. icke-allergisk astma.

Orsaker

Kemikalier, partiklar (t.ex. damm och pollen) och fysisk ansträngning göra att man får astmabesvär.

Om man ofta vistas en miljö där det man är allergisk mot förekommer, eller där halten av kemikalier, partiklar eller andra irriterande ämnen är hög, riskerar man att inflammationen i luftrören blir bestående.

Symtom

Vid astma reagerar luftvägarna lättare än normalt på retningar. Symtomen är andnöd och hosta, ofta anfallsvis.

Man behöver inte få besvär direkt efter att ha kommit i kontakt med ett irriterande ämne. Till exempel kan man få hosta på natten efter att ha utsatts för ett ämne man är allergisk mot på dagen.

Några råd

Om man ofta har hosta och svårt att andas kan lungfunktionen bli sämre. Besvär som ofta återkommer bör därför behandlas förebyggande. Motion är bra, medan t.ex. rökning förvärrar astman.