Bergarbetare

Risknivå för yrket

Ja, det är sant – du får spränga på jobbet. När tunnlar, vägar och parkeringshus ska byggas röjer du plats för konstruktionsarbetet genom att borra och spränga bort berggrunden. Många bergarbetare borrar också efter markvärme för uppvärmning av bostäder.

Vilka är riskerna?

Vid sprängningar bildas gaser som inte är bra att andas in. Stendamm virvlar upp och dieselavgaser flödar från maskinerna. Bergarbetare utför ofta ett tungt arbete i kall luft, ovan eller under jord. Allt detta är påfrestande för andningen och om du har astma kan den bli värre.

Det hårda arbetet nöter på händerna och i kombination med kyla, fukt och damm kan detta vara mycket slitsamt för huden. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. 

Förebygg och undvik

En del av arbetet idag utförs av maskiner, men det finns ändå anledning att skydda sig. Dammfiltermask eller andningsskydd skyddar mot damm och avgaser som man annars andas in. Att smörja in händerna med återfuktande kräm kan stärka huden och minska risken för eksem.

Om du har, eller har haft, astma eller eksem (atopiskt eksem, böjveckseksem ) bör du ta reda på mer om riskerna innan du bestämmer dig för att bli bergarbetare.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om allergi, astma och eksem inom arbetet som bergarbetare bör kontakta skolhälsovården eller studie- och yrkesvägledaren på din skola.