Brandman

Risknivå för yrket

Släcka bränder, hjälpa till vid olycksplatser men också mycket annat ingår i brandmännens arbetsuppgifter. Det är ett omväxlande arbete som många drömmer om, men det innebär också stora risker. Hälsan är viktig för att klara av jobbet, och har du astma är det svårt att bli brandman.

Vilka är riskerna?

När det brinner utvecklas rökgaser som är irriterande för luftvägarna. Man kan få hosta, rinnande ögon och svårt att andas. Om det är farliga ämnen som brinner kan röken framkalla astma även om man inte haft det tidigare.

I utbildningen och i arbetet ingår rökdykning, att kunna ta sig in i hus med tät brandrök. Rökdykning är väldigt ansträngande och brandmän testas regelbundet för att ta reda på om de klarar detta. Om du har astma, eller någon annan sjukdom som gör andningen svårare, får du inte arbeta med rökdykning eftersom det innebär för stora risker för dig.

Förebygg och undvik

Vid utryckningar har brandmän alltid skyddsutrustning för andningen och för kroppen. Det är viktigt att en brandman håller sig i bra fysisk form för att kunna jobba i svåra förhållanden.

Har du någon form av luftvägsbesvär bör du tänka dig noga för innan du bestämmer dig för att bli brandman.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för astma, allergi och eksem inom jobbet som brandman bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.