Djurskötare

Risknivå för yrket

Djurskötare finns där djuren är, till exempel i djurpark, i forskningslaboratorium, på hunddagis, i djuraffären eller på lantbruk. Där tar de hand om korna, grisarna, hästarna, mössen eller zebrafiskarna genom att hålla rent, ge dem mat och kontrollera att de är friska. En del djurskötare blir allergiska av all närkontakt med djuren.

Vilka är riskerna?

Djurskötaren riskerar att utveckla allergi mot djuren som hon eller han tar hand om hela dagarna. Näsan börjar rinna, ögonen kliar och det blir svårare att andas.
Att hantera djurens foder kan innebära kontakt med mögel, något som man också kan bli allergisk mot.

Förebygg och undvik

Det är svårt att skydda sig från risken att bli allergisk mot djuren, eftersom de ingår i jobbet. Något att tänka på är att försöka ha bra ventilation där man arbetar. Om det är rent och snyggt blir det också svårare för mögel att utvecklas. Att jobba på ett välskött lantbruk kan vara skonsammare än att ta hand om möss i ett laboratorium.

Om du har astma och/eller är allergisk, är det svårt för dig att jobba som djurskötare, eftersom du kommer i kontakt med ämnen som dina besvär blir värre av. Har du haft böjveckseksem (atopiskt eksem) som liten bör du också se upp eftersom du har lättare än andra att bli allergisk i jobbet som djurskötare.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för astma och eksem inom jobbet som djurskötare bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.