Dykare

Risknivå för yrket

Trivs du som fisken i vattnet? Som dykare har du din arbetsplats bland abborrar och sjunkna vrak. Anläggningsdykare jobbar som byggnadsarbetare under vatten och bärgningsdykare tar upp sjunkna föremål. Dessutom arbetar vissa inom räddningstjänsten. Det finns många risker med att vara dykare och man bör trivas under vatten, vara i god fysisk form och inte ha problem med luftvägarna.

Vilka är riskerna?

Att arbeta under vatten är ansträngande. Dykaren kan ha sin arbetsplats upp till 50 meter under vattenytan. Har du astma eller andra luftvägsbesvär som särskilt märks när du anstränger dig, kan det vara svårt att bli dykare på grund av hälsoriskerna.

Dykare har torr- eller våtdräkt på sig under arbetsdagen och det är inte det bästa för huden. Mycket vattenkontakt hör också till, och har du eksem eller känslig hud kan arbetet göra problemen värre.

Förebygg och undvik

Det är viktigt att dykare håller sig i god fysisk form för att kunna jobba i svåra förhållanden. Läkarundersökningar genomförs regelbundet för att kontrollera dykarnas hälsa. Har du luftvägsbesvär som blir värre vid ansträngning, bör du tänka dig noga för innan du bestämmer dig för att bli dykare. För att slippa hudproblem är det bra att smörja in sig med hudkräm varje dag.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för astma, allergi och eksem inom jobbet som dykare bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.