Fotograf

Risknivå för yrket

En fotograf kan välja olika vägar, som reklam, journalistik, mode eller konst. Alla berättar de genom bilder. Tålamodet är kanske det som prövas hårdast hos en fotograf, men i mörkrummet kan även starka framkallningsvätskor vara påfrestande för huden och andningen.

Vilka är riskerna?

Vätskorna som används vid framkallning irriterar huden och kan ge kontaktallergi. Att ofta tvätta händerna rena sliter även det på huden, eftersom det torkar ut och därför ökar risken för att få handeksem . De starka framkallningsvätskorna kan även ge problem andningen om man är känslig för detta.

Förebygg och undvik

I mörkrummet kan man försöka undvika att komma i direkt kontakt med framkallningsvätskorna. Att använda handskar när det är möjligt och smörja in händerna efter att man tvättat dem skyddar också. God ventilation är alltid bra, och speciellt viktigt att tänka på om du har astma.

Den tuffaste perioden är under utbildningen till fotograf, där du bland annat tränar på framkallningens alla moment. Tänk då på att skydda dig så bra som möjligt. Om du redan har eksem eller astma kan du tänka på att välja en yrkesbana där du inte behöver framkalla så ofta, t.ex. pressfotograf. Digitalkameror blir också vanligare även bland professionella fotografer, och då kan man undvika framkallning helt och hållet.

Vill du veta mer?

Du som funderar på att bli fotograf, men undrar över riskerna för allergi och eksem inom yrket, bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.