Hästskötare

Risknivå för yrket

Hästskötare tar hand om sina favoritdjur, till exempel i ridstall, travstall eller på stuteri där man föder upp hästar. Jobbet är praktiskt och ofta fysiskt ansträngande när hästarna ska få foder och vatten, bli ryktade, ha städade spiltor, fungerande utrustning och mycket mera. En del hästskötare blir allergiska av kontakten med djuren eller ämnen omkring dem.

Vilka är riskerna?

Hästskötare riskerar att utveckla allergi mot hästarna eller mot andra djur i närheten, exempelvis katter och möss. Då kan näsan börja rinna, ögonen klia och det kan bli svårare att andas i närheten av djuren. Har du astma eller andra luftvägsbesvär kan du få svårare med andningen, eftersom det kan vara mycket damm i luften.

Förebygg och undvik

Det kan vara svårt att skydda sig från risken att bli allergisk mot hästarna, eftersom de ingår i jobbet. Något att tänka på är att försöka ha bra ventilation där man arbetar och att stallet är rent och välskött. Om du har astma och/eller är allergisk, är det svårt för dig att jobba som hästskötare, eftersom du kommer i kontakt med ämnen som dina besvär blir värre av. Har du haft böjveckseksem (atopiskt eksem) som liten bör du också se upp eftersom du har lättare än andra att bli allergisk i jobbet som hästskötare.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för astma och eksem inom jobbet som hästskötare, bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.