Läkare

Risknivå för yrket

Läkare är ett populärt yrke som kräver lång utbildning och engagemang för människor. Det finns en del risker för att drabbas av eksem i jobbet, men också många sätt att jobba frisk. Om du har lätt att få eksem är det bättre att jobba vid skrivbordet än vid operationsbordet.

Vilka är riskerna?

Under utbildningen och som färdig läkare kan man ofta komma i kontakt med ämnen som kan vara irriterande och allergiframkallande. Eftersom hygien är viktigt i jobbet, tvättar läkare händerna ofta. Flitig kontakt med tvål och vatten gör att man kan få eksem. Huden blir torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar.

Vissa läkare, t.ex. kirurger och gynekologer använder handskar en stor del av dagen. Täta handskar i plast eller gummi kan irritera huden och ibland framkalla allergier .

Förebygg och undvik

Efter grundutbildningen finns det många olika inriktningar att välja på inom läkaryrket. Vissa yrken kan innebära risker för eksem och allergi, medan andra är betydligt säkrare. Exempelvis är arbetet som kirurg mer riskabelt än att jobba inom företagshälsovård, forskning eller psykiatri.

För att undvika eksem kan man skydda huden genom att flera gånger om dagen smörja in händerna med uppmjukande kräm.

Om du har, eller har haft eksem som liten (atopiskt eksem, Böjveckseksem), är det bra att välja en inriktning i yrket som innebär så få påfrestningar för huden som möjligt.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi och eksem inom jobbet som läkare bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.