Nagelteknolog

Risknivå för yrket

Snygga naglar med biverkningar

En nagelteknolog förlänger, lagar och smyckar naglar med olika material och lacker. Känsla för färg, form och service är bra att ha för den fingerfärdiga nagelteknologen. Ett problem är dock att limmet som används i jobbet ofta ger eksem.

Vilka är riskerna?

Akrylater är ämnen som finns i de lim som används när man bygger upp naglar. De är starkt allergiframkallande, och risken gäller alla, även dem som inte har haft atopiskt eksem/böjveckseksem som barn. Akrylater tar sig igenom handskar och kan ge eksem på fingrarna.

Många lim och lacker har dessutom starka dofter som kan skapa problem med luftvägarna och andningen om man är känslig för detta.

Förebygg och undvik

Det finns särskilda förpackningar som gör att limmet som används inte droppar. På så sätt minskar man risken att komma i kontakt med de farliga akrylaterna.

Bra ventilation gör att de starka dofterna försvinner fortare och det går lättare att andas.

Något att tänka på är att om man väl blivit allergisk mot akrylater är det svårt att fortsätta jobba som nagelteknolog.

Vill du veta mer?

Du som funderar på att bli nagelteknolog, men undrar över riskerna för allergi och eksem inom yrket, bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.