Servitris/servitör

Risknivå för yrket

Servitörer och servitriser har ett fartfyllt jobb och träffar många människor när de hjälper restauranggäster med mat och dryck. Även om gästerna ibland är besvärliga, är det många handtvättar som gör att jobbet kan vara påfrestande för den som har anlag för handeksem. Men det finns sätt att hålla sig borta från problemen.

Vilka är riskerna?

Servitörer tar hand om gästerna på restaurangen, rekommenderar mat och dryck, serverar och håller snyggt på borden. Servitörer kan arbeta i många olika slags restaurangmiljöer, från små lunchkrogar där även diskning ingår i arbetsuppgifterna, till lyxiga gourmetrestauranger. Man tvättar händerna ofta, torkar av bord och plockar in disk, vilket kan irritera huden. Som servitör har man också hand om pengar, något som kan vara ett problem för den som är nickelallergiker.

Förebygg och undvik

Det finns många olika typer av jobb om du är servitris eller servitör. Att smörja in händerna på raster och före och efter arbetsdagen är ett bra och enkelt sätt att stärka huden och förebygga eksem.

Vill du veta mer?

Du som vill veta mer om riskerna för astma, allergi och eksem för servitörer och servitriser kan kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.