Snickare

Risknivå för yrket

Duktiga snickare slår sig sällan på fingrarna. Men oavsett hur skicklig man är så är det svårt att inte andas in trädammet som ofta finns på arbetsplatsen. Dammet kan ge både astma och eksem.

Vilka är riskerna?

Snickare finns ofta i miljöer med trädamm och ångor från lösningsmedel i luften, vilket kan ge eller förvärra astma. En del träslag är allergiframkallande och kan ge både kontakteksem och astma. Huden blir torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar, och det är svårt att andas. Ännu mer besvärligt blir det när huden på händerna nöts av verktyg och arbetsmaterial.

Förebygg och undvik

Som snickare riskerar man att drabbas av både astma av dammet i luften och eksem av allergiframkallande träslag. För att skydda sig mot besvär är det bra att använda skyddshandskar när man arbetar, och om möjligt undvika vissa tropiska träslag som är kända för att vara irriterande och allergiframkallande.

Det finns olika slags jobb som snickare, där vissa är farligare än andra. Verkstadssnickare, byggnadssnickare, inredningssnickare och modellsnickare är några av de varianter som finns. I större verkstäder kan det till exempel vara mycket mer damm än ute på ett bygge.

Om du har, eller har haft eksem som liten (atopiskt eksem, böjveckseksem ), bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli snickare

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi och eksem inom jobbet som snickare bör kontakta skolhälsovården eller studie- och yrkesvägledaren på din skola.