Städare

Risknivå för yrket

 Har du tänkt på vilka det är som gör att vi varje dag kan mötas av fräscha, nystädade skolor och arbetsplatser? Städare, eller lokalvårdare, som yrket också kallas, är ett "rent" serviceyrke. I kampen mot dammråttor, fläckar och smutsiga golv används starka rengöringsmedel. Utan kunskap om hur man skyddar sig är risken stor att handeksem uppstår.

Vilka är riskerna?

En städare kommer varje dag i kontakt med rengöringsmedel som är mycket starka, vissa av dem till och med frätande. Det gäller framförallt olika typer av golvvårdsmedel, polish och fönsterputs. Blöta händer gör inte saken bättre. Kontakteksem kan lätt uppstå om man inte är försiktig. Huden blir då torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar. Att vara i kontakt med nycklar och handtag är inte heller riskfritt eftersom de innehåller nickel som kan leda till kontaktallergi .

Förebygg och undvik

Städare är ett farligt yrke vad gäller eksem och allergi men som tur är finns det knep för att minska risken att drabbas. Det viktigaste, och kanske enklaste sättet, är att skydda huden genom att flera gånger om dagen smörja in händerna med handkräm. Många städare använder sig av skyddshandskar av gummi. Tyvärr är även många handskar irriterande för huden och kan ge eksem.

Naturligtvis finns det olika typer av städarbeten och vissa är farligare än andra. Den som städar på ett kontor löper mindre risk att drabbas av handeksem än den som städar på en industri där det används mycket vatten och starka kemikalier.

Om du har, eller har haft eksem som liten (atopiskt eksem , böjveckseksem), bör du tänka dig för både en och två gånger innan du börjar som städare.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi och eksem inom städyrket bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.