Svetsare

Risknivå för yrket

Svetsare är specialister på att foga samman metalldelar, som kan var allt från bildelar till balkonger eller till och med broar. Det är viktigt att fogarna är hållbara, så det här är ett hantverk där man behöver vara kunnig och noggrann. Att vara svetsare och ha astma är ingen bra kombination, eftersom röken från den heta metallen retar känsliga luftvägar.

Vilka är riskerna?

Svetsning kräver hög värme och då bildas metallrök och gaser som är irriterande för andningen. Man kan till exempel få problem med hosta och slem i halsen. Några kan även utveckla astma , och det gäller även om man inte haft problem med eksem eller astma som liten.

Förebygg och undvik

Svetsare använder heltäckande kläder och visir. Det skyddar mot skador i huden och ögon. Att skydda sig mot röken är svårare, eftersom den tränger in under visiret. Det finns ventilationsanläggningar som tar bort det mesta av röken, och ibland används friskluftsmask, men det är svårt att undvika den och hållet.

Om du har eller har haft astma bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli svetsare, eftersom det är stor risk för att arbetsuppgifterna gör att astman kommer tillbaka eller förvärras.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för astma, allergi och eksem inom jobbet som svetsare kan kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.