Tandläkare

Risknivå för yrket

Godis är inte det värsta…

Ett besök hos tandläkaren kan kännas ganska jobbigt. Bara tanken på att få ett hål lagat eller en tand utdragen gör att många drar sig för att gå dit. Vad de flesta inte tänker på är att ett tandläkarbesök också är påfrestande för tandläkaren. Kanske en liten tröst när du sitter där i stolen…

Vilka är riskerna?

En tandläkare kommer i kontakt med en hel del tandvårdsmaterial som är allergiframkallande. Det gäller framförallt olika typer av plaster som används för att laga hål och bygga proteser. Att en tandläkare även är i kontakt med vatten, tvål och saliv gör inte saken bättre. Irritations- och allergiskt kontakteksem kan uppstå. Huden blir torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar. En del av de instrument och verktyg som används inom jobbet avger nickel som kan leda till eksem.

Förebygg och undvik

Naturligtvis får inte alla tandläkare eksem och det finns knep för att minska risken att drabbas. Det viktigaste, och kanske enklaste sättet, är att skydda huden genom att flera gånger om dagen smörja in händerna med uppmjukande kräm. På grund av risken för blodsmitta använder tandläkare ofta skyddshandskar av gummi. Tyvärr kan även gummi vara irriterande för huden och det kan i sin tur leda till eksem.

Att välja produkter som är utformade för att minska dropp och spill är också ett bra sätt att undvika onödig hudkontakt med allergiframkallande ämnen.

Om du har, eller har haft eksem som liten (atopiskt eksem, böjvecBöjveckseksemkseksem), bör du ta reda på mer om riskerna innan du bestämmer dig för en karriär som tandläkare.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om allergi och eksem inom tandläkaryrket bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.