Tandtekniker

Risknivå för yrket

Som tandtekniker gör du tandproteser, löständer och tandställningar till tandläkarens patienter. Att vara händig och noggrann är bra egenskaper i detta hantverksyrke. Du arbetar i olika material som guld, porslin, titan eller plast. Även om guldet ofta glimmar i jobbet, så kan kemiska ämnen och damm i luften göra att vissa får besvär med eksem eller astma.

Vilka är riskerna?

Tandtekniker arbetar ibland med olika plaster och akrylater, kemiska ämnen som man kan få kontaktallergi av. Då utvecklas eksem när ämnet kommer i kontakt med huden.

I jobbet ingår att slipa och löda konstgjorda tänder och tandställningar. Damm från slipningen och rök från upphettat arbetsmaterial kan ge hosta, snuva och ibland orsaka astma .

Förebygg och undvik

Undvikt kontakt med ämnena som kan vara irriterande genom att använda handskar så ofta som möjligt. Du kan också skydda huden genom att smörja in händerna med en uppmjukande kräm på raster och vid arbetsdagens slut. För att undvika rök och damm är det viktigt med bra ventilation där du arbetar.

Om du har, eller har haft eksem som liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du ta reda på mer om riskerna innan du bestämmer dig för att bli tandtekniker.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om allergi och eksem inom arbetet som tandtekniker bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.