Textillärare

Risknivå för yrket

En textillärare har frihet att skapa tillsammans med eleverna i skolan, något som kräver både pedagogisk talang och fingerfärdighet. Men trots den mjuka framtoningen kan arbetet som textillärare ibland bli ganska tufft för både hud och luftvägar.

Vilka är riskerna?

I en textilslöjdsal kan luften vara torr och dammig. Om du har svår astma sedan tidigare kan den bli värre, så att det till slut blir svårt att arbeta som textillärare. All kontakt med tyger och garner är påfrestande för huden. Den nöts och kan bli uttorkad, men det behöver bara bli ett problem om du har lätt för att få handeksem.

Nickel finns i många sybehör som nålar, blixtlås och tryckknappar. Kontakt med nickel kan framkalla nickelallergi eller göra besvären värre om du redan är allergisk.

Förebygg och undvik

Ett bra skydd mot uttorkning och handeksem är att smörja in händerna ofta med en uppmjukande kräm. Om du har nickelallergi kan du prova med att byta ut sybehör och verktyg mot nickelfria sådana.

Något att tänka på: om du har svår astma bör du diskutera ditt yrkesval med din läkare. Om astman förvärras kan du bli tvungen att byta yrke helt och hållet.

Om du har nickelallergi eller astma kan arbetet som textillärare göra att besvären blir värre.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi och eksem inom jobbet som textillärare bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.