Trädgårdsmästare

Risknivå för yrket

Trädgårdsmästare omger sig med vackra blommor eller grönsaker på trädgårdsföretaget eller parkanläggningen. Att vara kreativ, intresserad av att odla och kunna planera är bra egenskaper att ha i jobbet. Arbetet kan både vara utomhus i kyliga trädgårdar och inne i varma, fuktiga växthus. Mycket kontakt med jord och vatten gör att vissa får handeksem, och växter kan ha starka dofter och framkalla allergi.

Vilka är riskerna?

Trädgårdsmästarens händer kommer ofta i kontakt med jord, vatten och olika växter. Det nöter på huden och handeksem kan uppstå. Huden blir då torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar.
Vanliga blommor och växter, till exempel prästkrage, ringblomma, blåklint och krysantemum kan ge allergiska reaktioner. En del växter har starka dofter som kan göra det svårare att andas.

Förebygg och undvik

Det finns särskilda handskar som kan skydda händerna från vatten, jord och vassa taggar. Att använda handkräm flera gånger om dagen är också bra för huden.
Arbetar du med bekämpningsmedel är det viktigt att använda den skyddsutrustning som finns för detta.

Något att tänka på är att om du har eller har haft handeksem, kan arbetet som trädgårdsmästare göra att eksemet kommer tillbaka eller förvärras.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för astma, allergi och eksem inom jobbet som trädgårdsmästare bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.