Tryckare

Risknivå för yrket

Det du trycker syns överallt: tidningar, böcker, affischer, broschyrer… Som tryckare hanterar du olika tryckpressar, ställer in och reglerar så att resultatet blir snyggt. I tryckeribranschen har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt och moderna tryckpressar är ofta datorstyrda, men du ska ändå sköta underhåll och byte av papper och färg.

Vilka är riskerna?

Konserveringsmedel och färger som används i vissa tryckprocesser är irriterande för huden och luftvägarna och kan ge allergiska besvär. Huden kliar och det blir svårare att andas. Pappersdamm kan vara både uttorkande och irriterande för andningen, liksom lösningsmedel som används för rengöring av tryckpressarna. Även trycksvärta kan ibland ge besvär om man har otur. 

Förebygg och undvik

Handskar ger bra skydd för huden i vissa arbetsmoment, som när du rengör och justerar tryckpressar. Ibland kan det också vara bra att använda en dammfiltermask som skyddar mot pappersdamm och lösningsmedel. Men även om flera arbetsmoment kan vara irriterande för hud och luftvägar finns det bra sätt att skydda sig i arbetet som tryckare.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi, astma och eksem inom jobbet som tryckare och grafiker bör kontakta skolhälsovården eller yrkesvägledaren på din skola.