Om Jobba Frisk

Till vem?

Jobba Frisk vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke. Arbetar du som studie- och yrkesvägledare, inom skolhälso-vården eller är förälder, kan du också ha nytta av den information som finns här.

Varför?

Ungefär var femte elev i Sverige har eller har haft eksem (se böjvecksekem) eller astma. De är mycket känsligare än andra för sånt som irriterar och skadar huden och luftvägarna, något som kan påverka dem under utbildningen eller på framtida arbeten. Den som får t.ex. handeksem eller astma kan behöva vara sjukskriven eller byta yrke, en process som ofta är besvärlig.

Med webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma och eksem i arbetslivet och hur man kan förebygga problem.

Arbetsgrupp

Jobba Frisk har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin i samarbete med referensgrupper med skolelever, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och representanter från Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket.

Om Centrum för arbets- och miljömedicin

Vi tar emot patienter med sjukdomar som orsakats eller försämrats av arbetsmiljön. Det kan till exempel vara handeksem, eksem i ansiktet eller astma. En del av våra patienter är unga, några går i skolan eller deltar i andra utbildningar. Vi forskar också om hudsjukdomar och astma. Ett uppdrag som vi fått av Stockholms läns landsting är att förebygga hudsjukdomar och astma som beror på arbetsmiljön. Mer om Centrum för arbets- och miljömedicins hela verksamhet kan du läsa här:
» www.folkhalsoguiden.se/    » www.camm.sll.se

Finansiering

Webbplatsen är finansierad med hjälp av bidrag från Statens Folkhälsoinstitut, AFA Trygghetsförsäkring och Folkhälsoanslaget från Stockholms läns landsting.