Allergen

Ämne som framkallar en allergisk reaktion hos den som är känslig mot ämnet.