Annan överkänslighet

Allergiliknande tillstånd där specifika immunologiska mekanismer inte är kända (t.ex. ospecifik hyperreaktivitet i luftvägarna, irritationseksem och födoämnesöverkänslighet.