Astma

En form av ständig inflammation i luftrören, som kan göra att man får andningssvårigheter, pip eller väsningar i bröstet, hosta, segt slem. Astma kan orsakas av allergi mot olika ämnen och kallas då allergisk astma. Astma kan även uppstå vid en luftvägsinfektion eller vid kontakt med irriterande ämnen och kallas då icke-allergisk astma.
Läs mer om astma