Atopi

En ärftlig överkänslighet i hud, slemhinnor och luftvägar. Besvären börjar ofta i huden. Som barn får man eksem i armveck, knäveck, ljumskar och på andra områden med känslig hud, s.k. böjveckseksem eller barneksem. Vissa får luftvägsbesvär och hösnuva.