Dermatolog

Hudläkare, en läkare som är specialist på hudsjukdomar.