Eksem

En sorts inflammation i huden som ger klåda och utslag i form av rodnad, fjällning, sprickor och ibland blåsor i huden. Olika typer av eksem förekommer, till exempel atopiskt eksem, allergiskt kontakteksem och irritationseksem. Själva ordet eksem betyder ”koka över”.

Läs mer om Eksem