IgE

Allergiantikroppar av betydelse vid snabballergiska reaktioner, särskilt allergisk astma, allergisk rinit och ibland vid atopiskt eksem och födoämnesallergi.