Irritationseksem

Eksem framkallat av kontakt med hudirriterande ämnen. Kallas även icke-allergiskt kontakteksem.