Kontaktallergen

Ämnen som framkallar en allergisk reaktion efter att huden kommit i kontakt med dem, dock endast hos personer som är känsliga mot ämnet.