Nässelutslag

Kan man få efter att man ätit eller varit i kontakt med vissa ämnen. Det kan bero på snabballergi eller andra mekanismer. Kallas även kontakturtikaria om det uppstår efter hudkontakt.