Nickelallergi

Allergi som beror på att nickel avges från nickelhaltiga föremål som kommer i kontakt med huden, t.ex. smycken, klockor och knappar. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och allergiskt kontakteksem.