Pricktest

Pricktest görs om patienten har astma, rinit och ibland nässelutslag för att ta reda på vad hon eller han är allergisk mot. Man lägger en droppe allergenextrakt på huden och sedan ”prickar” man med en liten nål så att ämnet förs in i huden. Om huden reagerar med en bula betyder det att man är allergisk. Man kan t.ex. pricktesta mot pollen, pälsdjur, kvalster, bi- och getinggift, latex och födoämnen.