Remiss

Inom sjukvården innebär en remiss att en skriftlig begäran om undersökning av en patient skickas från en läkare till en annan läkare. En läkare på vårdcentral kan t.ex. skicka en remiss till en hudläkarmottagning för att en patient ska få sina utslag undersökta av hudspecialister.