Riskyrken

Inom vissa yrken finns det stor risk för att få besvär med eksem, astma och/eller allergi, särskilt om man haft eksem eller astma som liten. För att veta om ett arbete är riskabelt kan man kontrollera om något på följande lista förekommer:

  • djur
  • damm, partiklar i luften
  • starka dofter
  • flitig handtvätt
  • kontakt med livsmedel
  • starka kemikalier, olja, smuts
  • arbete med gummi- eller plasthandskar stor del av dagen

Den som är mycket starkt motiverad och väl informerad om risker och vad man kan göra för att förebygga besvär, kan i vissa fall klara av också de riskabla utbildningarna och jobben.

Påfrestningar kan ofta minska genom att man är försiktig och använder teknik och skyddsutrustning.

Samma yrke kan ha olika utformning, och därför vara olika riskabla. En metallarbetare kan t.ex. ha ett arbete som är extremt påfrestande för huden, eller ha ett torrt och rent arbete som styrs via datorn.

Utvecklingen på arbetsmarknaden gör att vissa arbeten som idag är riskabla kanske kan vara lämpliga i framtiden

Se exempel på riskyrken