Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Jobba Frisk

Centrum för arbets- och miljömedicin står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Jobba Frisk uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och eftersom hela webbplatsen skall nylanseras under våren 2021 så väntar vi med ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Se avsnittet "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" nedan för mer detaljerad information..

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver tillgång till innehåll från Jobba Frisk som inte är tillgängligt för dig så kan du maila oss. Svarstiden är normalt en vecka. Skicka e-post till jobbafrisk@sll.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar mot att vid nylanseringen ha förbättrat webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till jobbafrisk@sll.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Jobba Frisk är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidlines version 2.1 .

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

Vissa närliggande länkar leder till samma sida vilket försvårar för användare med skärmläsare [WCAG 2.4.4 (A)].

I vissa fall saknas rubriknivåer vilket försvårar för användare med skärmläsare [WCAG 2.4.1 (A), WCAG 2.4.4 (A), WCAG 2.4.6 (AA)].

I något fall är tabellformat använt för att formge sidan vilket försvårar för användare med skärmläsare [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.3.2 (A)].

Det förekommer tomma länkar vilket försvårar för användare med skärmläsare [WCAG 2.4.4 (A)].

Det finns länkar till PDF-dokument som kan sakna korrekt uppmärkta rubriker, tabbordning och alt-texter. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1(A), WCAG 2.1.1(A), WCAG 2.1.2(A), WCAG 2.4.5(AA), WCAG 3.2.3(AA) ]

Det finns bilder vilka fungerar som länkar men som saknar alternativ-texter vilket gör dem svåra att använda för användare med skärmläsare [WCAG 2.4.4 (A), WCAG 2.4.4 (A)].

Det saknas syntolkning av videos vilket försvårar för användare med nedsatt syn [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.3 (A) WCAG 1.2.5 (AA)].

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Det saknas textning av videos vilket försvårar för användare med nedsatt hörsel [WCAG 1.2.1 (A) WCAG 1.2.2 (A)].

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

I vissa fall saknas rubriknivåer vilket försvårar för användare med hjälpmedelsteknologi [WCAG 2.4.1 (A), WCAG 2.4.4 (A), WCAG 2.4.6 (AA)].

Det finns länkar till PDF-dokument vilka kan sakna korrekt uppmärkta rubriker, tabbordning och alt-texter. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1(A), WCAG 2.1.1(A), WCAG 2.1.2(A), WCAG 2.4.5(AA), WCAG 3.2.3(AA)].

Problem vid användning med fysisk nedsättning

Vissa närliggande länkar leder till samma sida vilket försvårar för tangentbordsanvändare [WCAG 2.4.4 (A)].

Det förekommer tomma länkar vilket försvårar för tangentbordsanvändare [WCAG 2.4.4 (A)].

Det finns länkar till PDF-dokument som kan sakna korrekt uppmärkta rubriker, tabbordning och alt-texter. [WCAG 1.1.1(A), WCAG 1.3.1(A), WCAG 2.1.1(A), WCAG 2.1.2(A), WCAG 2.4.5(AA), WCAG 3.2.3(AA)].

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem vid nylanseringen av Jobba Frisk under våren 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.